Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Napriek čestnému vyhláseniu treba mať doklady o splnení podmienok účasti “v šuflíku”

Podnikatelia by sa nemali vo verejných súťažiach spoliehať na čestné vyhlásenie, mali by mať pripravené všetky potrebné a platné doklady o splnení podmienok účasti

Pred zadaním verejnej zákazky úspešnému uchádzačovi sú (verejní) obstarávatelia povinní preskúmať, či vybraný uchádzač spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia ako aj technickej a odbornej spôsobilosti.

V postupoch verejného obstarávania môžu uchádzači predložiť čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti, ktoré všeobecne nahradzuje príslušné doklady (napr. výpis z registra trestov). Predloženie dokladov je všeobecne vyžadované len od vybraného úspešného uchádzača.

Podľa aktuálneho výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie („ÚVO“) č. 6/2014 môžu verejní obstarávatelia v užšej súťaži požadovať namiesto čestného vyhlásenia predloženie príslušných dokladov aj bez dôvodných pochybností o pravdivosti čestného vyhlásenia. Preto by sa podnikatelia nemali spoliehať na čestné vyhlásenie. Naopak, mali by mať pripravené všetky potrebné a platné doklady o splnení podmienok účasti.

Článok bol pôvodne uverejnený v newsletteri Právo & Dane Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. Jeho autorom je Dr. Ľubica Páleníková zo Slovenskej advokátskej komory, v prípade otázok ju môžete kontaktovať na lubica.palenikova@yahoo.de.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: