IT & systémy | IT outsourcing

Firmy majú problém kvantifikovať návratnosť investície do cloudu

Prieskum o využívaní cloud riešení v podnikateľskej sfére, preferovaných modeloch, plánovaných investíciách, a najväčších obavách a problémoch súvisiacich s implementáciou cloud riešení.

Spoločnosť IDG nedávno uskutočnila prostredníctvom svojich internetových portálov CIO, Computerworld, CSO, InfoWorld a ďalších rozsiahly prieskum o využívaní cloud riešení zo strany podnikov. Prieskumu sa zúčastnilo 1 358 organizácií, z čoho 55% predstavovali firmy s počtom zamestnancov menším ako 1 000.  

Zrhnutie

Takmer 60% firiem uvažuje o využití cloudu a vyhodnocuje, ktoré časti svojej IT infraštruktúry je do cloudu najvhodnejšie presunúť. Cloud bude v najbližšom roku predstavovať v priemere 15% IT rozpočtu, o 10% viac ako pred rokom. Najväčšou obavou pri využívaní cloudu zostáva otázka bezpečnosti. Firmy, predovšetkým IT manažéri, majú problém obhájiť ekonomické prínosy cloudu, pričom najťažšie je o návratnosti investície presvedčiť finančných riaditeľov. Väčšina firiem plánuje naďalej využívať kombináciu vlastnej IT infraštruktúry a cloudu – na migráciu celej alebo väčšiny IT infraštruktúry do cloudu si v najbližších rokoch trúfa menej ako tretina spoločností. Firmy využívajú viac súkromné ako verejné cloud riešenia. O výbere riešení zďaleka nerozhoduje iba IT oddelenie, sú doň zapojení CEO, CFO a samotné užívateľské časti organizácie.

Využívanie rôznych modelov cloud riešení

Väčšina firiem - 69% - preferuje súkromný cloud, verejný cloud využíva 59% organizácii. V priemere spoločností očakávajú, že v roku 2014 bude viac ako tretina ich IT infraštruktúry presunutá do súkromného cloudu a zhruba pätina do verejného cloudu. Verejný cloud sa využíva predovšetkým v oblasti zdieľania podnikových dát, CRM, e-mailov a aplikácií pre call-centrá. Súkromný cloud sa využíva najmä pri úschove a riadení dát, bezpečnostných aplikáciách a ďalších aplikáciách, ktoré pracujú s citlivými podnikovými dátami.

Medzi aplikácie, ktoré sú najčastejšie využívané na báze cloudu, patria zdieľanie podnikových dát, e-maily a aplikácie pre riadenie ľudských zdrojov. Najdôležitejšími kritériami pri výbere SaaS (Software-as-a-Service) dodávateľov sú možnosti prispôsobenia aplikácie, výkon a bezpečnosť.

Medzi firmami rastie záujem aj o IaaS (Infrastructure-as-a-Service) riešenia: polovica organizácií je minimálne ochotná uvažovať o presunutí infraštruktúry poskytovateľom IaaS riešení a plánuje, testuje alebo pripravuje presun v priebehu najbližšieho roka. Dopyt po PaaS riešeniach (Platform-as-a-Service) je nižší –o tejto možnosti aktívne uvažuje alebo ju implementuje 41% oslovených organizácií. Hlavnými kritériami pre výber IaaS a PaaS dodávateľov sú výkon, dostupnosť, úroveň poskytovaných služieb (SLA) a cena.

Firmy plánujú do cloudu investovať viac

V roku 2013 plánujú firmy investovať o 10% viac prostriedkov do cloud technológií a služieb ako v predchádzajúcom roku. Najviac sa do cloudu chystajú investovať spoločnosti pôsobiace vo sektore finančných služieb a high-tech firmy. V priemere bude cloud v najbližšom roku predstavovať 15% IT rozpočtu, z čoho najväčší podiel pôjde do SaaS.

Finančná návratnosť a argumenty v prospech cloudu sú nejednoznačné

Hoci manažment väčšiny spoločností verí, že cloud bude mať veľký vplyv na ich firmu, z prieskumu sa nepodarilo identifikovať jeden rozhodujúci benefit alebo argument v jeho prospech. Najčastejším argumentom pre adopciu cloudu je zníženie celkových nákladov na prevádzku (TCO – total cost of ownership). Pre verejné cloud riešenia sú najčastejšie používanými argumentmi rýchlosť implementácie a nižšie kapitálové investície, zatiaľ čo hlavným dôvodom pre súkromný cloud je zabezpečenie kontinuity prevádzky a nahradenie existujúcich často zastaraných systémov.

Napriek tomu manažment firiem veľmi často bojuje s tým, že nedokáže spoľahlivo vyčísliť návratnosť (ROI) a pridanú hodnotu investície do cloudu – v skutočnosti je tento problém druhou najväčšou prekážkou hneď za otázkou bezpečnosti dát. Na základe predchádzajúcich zistení sa nie prekvapujúco ukazuje, že najťažšie je o investícii do cloudu presvedčiť finančného riaditeľa.

Kto rozhoduje o investícii

Návrhy na využitie cloudu zďaleka neprichádzajú iba z IT oddelení. V mnohých prípadoch, najmä pri menších firmách, o cloude rozhoduje CEO. O výbere cloud riešení (najmä verejných) tiež často (30%) rozhodujú samotné užívateľské organizačné zložky a oddelenia, hoci sa táto otázka v mnohých prípadoch nakoniec aj tak vráti na IT oddelenie, ktoré musí napr. posúdiť otázky bezpečnosti a integrácie navrhovaného riešenia.

Najväčšie obavy a otázky, ktoré firmy pri investovaní do cloudu riešia

Pre dve tretiny firiem je otázka bezpečnosti jednou z troch najväčších obáv pri rozhodovaní sa o investovaní do cloudu. Nie je prekvapením, že firmy často požadujú, aby ich dodávatelia plne oboznámili a kontinuálne informovali o prijatých bezpečnostných opatreniach, chcú si vykonať vlastný audit IT bezpečnosti a požadujú, aby boli riešenia kompatibilné s bezpečnostnou IT infraštruktúrou ich spoločnosti.

Otázku bezpečnosti so 46% nasledujú obavy z problémov s integráciou.

Veľa firiem má s využívaním cloudu stále malé skúsenosti a pri rozhodovaní sa skúmajú najmä otázku bezpečnosti ponúkaných riešení, uloženie dát, migráciu dát, a otázku, ktoré modely cloud riešení sú najvhodnejšie pre ich konkrétne aplikácie. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: