Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

E-mail a uzatváranie zmlúv

Právne účinky elektronickej komunikácie v zmluvných vzťahoch

Zaslanie e-mailu môže vyvolať vznik alebo zmenu právnych vzťahov. Elektronický obchodný styk (B2B) podlieha určitým zvláštnostiam, ktoré by mali byť pri uzatváraní zmlúv alebo v prípade elektronického zasielania oznámení v rámci zmluvného vzťahu zohľadnené, pričom sa aplikujú ustanovenia §5 zákona o elektronickom obchode.

Prijatie ponuky, vytknutie vád alebo odstúpenie od zmluvy vyvolajú právne následky, ak boli doručené do sféry dispozície adresáta, t.j. adresát má možnosť sa oboznámiť s obsahom správy. Sféra dispozície adresáta je ním zvolený e-mail, ktorý by mal byť v zmluve výslovne uvedený. E-mailové adresy nájdené na internete sa zásadne nepovažujú za sféru dispozície.

Prejav vôle je druhej strane doručený e-mailom spravidla vtedy, keď je správa uložená na serveri adresáta. Je potrebné dohodnúť, že správy sa doručujú počas bežného pracovného času, ak adresát nevyhlási, že je pripravený prijímať správy 24 hodín denne.

Adresát zabezpečuje funkčnosť svojho e-mailu a zodpovedá za nastavenie spamového filtra alebo nastavenia firewall-u ako aj za úmyselné preplnenie schránky.

Komunikujúca osoba musí byť dostatočne identifikovateľná údajmi v e-mailovej správe a chrániť prístupové heslá k e-mailovému kontu pred neoprávnenými osobami.

Dôsledná zmluvná úprava elektronickej komunikácie pomôže zabrániť zbytočným právnym sporom.

Článok bol pôvodne uverejnený v newsletteri Právo & Dane Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. Jeho autorom je Mgr. Martin Šenkovič LL.M. zo spoločnosti SENKOVIC LAW OFFICE, v prípade otázok ho môžete kontaktovať na martin@senkovic.com.


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: