Stratégia & Financovanie | Reštrukturalizácie

Čo prinesie reštrukturalizácia Doprastavu a Váhostavu slovenskému stavebníctvu

V každom prípade desiatky miliónov odpísaných pohľadávok, v lepšom prípade očistu podnikateľského prostredia, v horšom prípade sa budú podnikateľskí mecenáši iba smiať

Vyzerá to tak, že na nekompetentné riadenie veľkých stavebných firiem v slovenskom vlastníctve zase doplatia drobní subdodávatelia. Tí sa budú musieť v prípade Doprastavu uspokojiť pravdepodobne iba s tretinou svojich pohľadávok, pričom o ďalšie desiatky miliónov zrejme prídu aj v prípade Váhostavu, resp. v lepšom prípade ich uvidia iba postupne v priebehu niekoľkých rokov. Samozrejme, ak obe firmy svoje reštrukturalizačné plány dokážu obhájiť pred veriteľmi a pred súdom, alebo ak medzičasom nespadnú do konkurzu.

Váhostav musí mať pritom pohľadávky po splatnosti aj voči Doprastavu, pretože vo veriteľskom výbore Doprastavu figuruje aj zástupca spoločnosti Váhostav. Upozornil na to portál biztweet.eu.

Zatiaľ čo menšie stavebné firmy budú teda zápasiť s pokračujúcou recesiou v slovenskom stavebníctve, kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, a opravnými položkami k svojim pohľadávkam, majitelia stavebných lídrov sa môžu tešiť na ďalšie zákazky od štátu, dlhov sa zbavia v reštrukturalizácii a môžu začať vytvárať nové. Ak im to veritelia dovolia.

Veľa bude závisieť od toho, ako budú vyzerať nové Váhostavy a Doprastavy, ktoré vyjdú z reštrukturalizácie. Tá by im síce mala pomôcť zachovať chod prevádzky a zachrániť tisícky pracovných miest, ak sa však na ich čelo opäť dostanú nekompetentní manažéri, za dva tri roky budú tam, kde sú dnes.

Dôležité bude aj to, či reštrukturalizačné plány schvália samotní veritelia a súdy, ktorí majú osudy oboch firiem v rukách. Musia sa uistiť, že nové vedenie dokáže firmu otočiť a zabezpečiť splnenie záväzkov z reštrukturalizačného plánu. Nakoľko však pri schvaľovaní reštrukturalizačnom plánu majú hlavné slovo veľkí zabezpečení veritelia, uprednostnia svoje záujmy na úkor drobných stavebných subdodávateľov. 

Majitelia Váhostavu v priebehu uplynulých mesiacov z firmy odvolali dlhoročného šéfa Jána Kata a vymenovali niekoľkých ďalších nových riaditeľov. Funkciu generálneho riaditeľa zastáva od začiatku októbra Marián Moravčík, ktorý predtým riadil SARIO. Ten v rozhovore pre denník Pravda spomenul, že firma bola zle riadená: pre viaceré stavby nemal Váhostav spracované úplné kalkulácie, pri nákupe tovarov a služieb natrafil na „zlé hospodárenie a slabú kontrolu ich dodávok“, a má podozrenie na nekalé konanie dodávateľov a zamestnancov.

Sám Ján Kato priznal, že Váhostav vyhral zákazky na diaľničné úseky,  o ktorých vopred vedel, že budú stratové, a pán Moravčík pre Pravdu uviedol, že len na jednej z týchto zákaziek (diaľničný úsek Dubná Skala – Turany) dosiahne firma straty v desiatkach miliónov eur. Ján Kato pritom na jar tvrdil, že Váhostavu reštrukturalizácia nehrozí. Buď muselo byť finančné riadenie firmy v takom katastrofálnom stave,  že si to vedenie nevšimlo, alebo jednoducho nechcel priznať vážnosť situácie.

Nový generálny riaditeľ Váhostavu si podľa vyjadrenia pre Pravdu trúfa prísť s prepočtom, koľko dostanú veritelia späť a koľko v reštrukturalizácii stratia, za mesiac resp. mesiac a pol. To je pomerne ambiciózny plán – napríklad Doprastav, ktorému súd povolil reštrukturalizáciu na konci apríla, nemal ani po piatich mesiacoch spracovaný reštrukturalizačný plán a veriteľský výbor musel v lete požiadať o predĺženie lehoty na jeho vypracovanie o 60 dní. Krátkodobé záväzky z obchodného styku Váhostavu pritom vzrástli ku koncu roka 2013 na 79 mil. EUR a záväzky z bankových úverov a finančného prenájmu predstavovali 45 mil. eur.

Otázne je tiež konanie štátnych organizácií, ktoré s oboma firmami podpisovali posledné kontrakty a ich finančnú situáciu a schopnosť dokončiť zákazky si nepreverili, čím mohli ohroziť časový harmonogram budovania dopravnej infraštruktúry na Slovensku. 

Zatiaľ to nevyzerá tak, že by Doprastav alebo Váhostav hľadal v reštrukturalizácii nového investora, a zostáva teda dúfať, že veritelia ich reštrukturalizačné plány a dôveryhodnosť manažmentu dostatočne preveria.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: