Články

Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Maersk Group: 48 miliardová firma funguje bez rozpočtu

Dánsky konglomerát založený pred 110 rokmi uprednostnil flexibilitu pred rigídnosťou a politikárčením


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Nemeňte to číslo v pláne

Manažment robí manuálne úpravy do 75 % plánov, ktoré dostane na stôl, výsledná oficiálna verzia je často horšia, ako jednoduchý výhľad pripravený absolventom


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Integrované plánovanie vo výrobných spoločnostiach

Tento článok je určený pre tých, ktorí chcú znížiť náklady a eliminovať chaos vo svojom hodnotovom reťazci, znížiť zásoby, zvýšiť úroveň zákazníckeho servisu a trhový podiel


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Nočná mora výrobných spoločností: plánovanie

Plán predaja ako cieľ pre obchodné oddelenie je jedna vec, nákup a výroba sa musí riadiť spoľahlivejšími informáciami


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Pripravujete rozpočet na rok 2015? Vyhnite sa tejto chybe.

Ako sa odtrhnúť od historických čísel a postaviť realistický a ambiciózny plán


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Ako zresetovať rozpočet

Do nákladových rozpočtov sa postupom času dostane množstvo nepotrebného balastu, ktorý sa ďalej prenáša z roka na rok. Predpoklady úspešnej implementácie zero based budgetingu.


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Je vaše plánovanie efektívne? Porovnajte sa.

Zistite, ako často a ako presne plánujú firmy vo vašom odvetví, koľko im trvá príprava rozpočtu a výhľadov, aké dáta pri plánovaní používajú, a ďalšie užitočné benchmarky


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Plánovanie a rozpočtovanie: kedy je načase opustiť Excel

Ak sú vám situácie popísané v tomto článku povedomé, možno prišiel čas prejsť od Excelu k špecializovaným aplikáciám pre plánovanie


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Validácia finančného plánu

Plánovaním z „opačnej strany“ je možné overiť, či plán zohľadňuje všetky dôležité externé faktory


Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Plánovanie cashflow? Stále problém.

55% veľkých firiem plánuje cashflow s odchýlkou väčšou ako 25%. Spoľahlivé plánovanie peňažných tokov pritom uľahčuje rozhodovanie o investíciách, znižuje potrebu čerpania úverov, a poskytuje viac priestoru na využívanie dodávateľských zliav.


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Finančné plánovanie v čase rýchleho rastu

Rýchlo rastúce firmy sa potýkajú so špecifikami, ktoré dávajú zabrať finančnému a kontrolingovému oddeleniu


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Activity Based Planning

Koncept ABC sa dá využiť aj pri plánovaní režijných a administratívnych nákladov. Jeho výhodou je presnejšie plánovanie, ktoré zohľadňuje očakávanú intenzitu činnosti, a zavedenie štandardizácie do riadenia režijných nákladov.


Controlling & Finančná analýza | MS Excel

Ako analyzovať a plánovať sezónne údaje

Jednoduchý spôsob, ako vypočítať sezónny index, očistiť údaje od sezónnosti a pripraviť plán, ktorý zohľadňuje śezónnosť


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Extrapolácia pri nerovnomernom vývoji počas roka

Ak potrebujete v priebehu roka rýchlo odhadnúť, aké výsledky dosiahne spoločnosť alebo obchodný tím do konca roka, je možné využiť jednoduchú metódu, ako to urobiť „cez palec“ na základe doterajšieho vývoja a údajov za predchádzajúce roky.


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Máme presný plán. Ale čo s ním ďalej?

Drvivá väčšina firiem nie je spokojná s kvalitou svojho plánovania, väčšinou sa však nezameriavajú na tie správne parametre, ktoré majú na jeho pridanú hodnotu najväčší vplyv


Hľadať v článkoch