Makro & Odvetvia | Slovensko

Vývoj slovenskej ekonomiky do roku 2016 - výhľad

Prognózy hlavných makro ukazovateľov a riziká, ktoré ich môžu ovplyvniť

NBS v IV.Q revidovala strednodobú predikciu slovenskej ekonomiky do roku 2016 a predpokladá nasledovný vývoj:

Väčšina inštitúcií a bankoví analytici odhadujú Slovensku na budúci rok rast HDP medzi 2,5 % až 3,0 %, a na rok 2016 rast 3,3 % až 3,5 %.

K asi najdôležitejšej zmene oproti predchádzajúcej predikcii z III.Q je zníženie očakávaného rastu HDP v eurozóne na budúci rok, vrátane Nemecka. To viedlo NBS k výraznému zníženiu prognózovaného vývozu zo Slovenska, a kvôli extrémnej otvorenosti slovenskej ekonomiky k zníženiu prognózovaného rastu HDP na budúci rok o 0,3 % na 2,6 % (Slovensko vykazuje v regióne SVE najvyšší podiel exportu na HDP – vyše 95%).

Zdrojom rastu slovenskej ekonomiky tak na budúci rok bude v podstatne väčšej miere ako v minulosti spotreba domácností, export má opäť ožiť až v roku 2016. Rast ťahaný domácou spotrebou vytvára nové pracovné miesta rýchlejšie, ako rast ťahaný exportom, a nezamestnanosť tak bude naďalej klesať. Nové pracovné miesta sa budú na budúci rok tvoriť najmä v službách a obchode, menej v priemysle.  

NBS tiež na budúci rok výrazne zredukovala očakávanú mieru inflácie o 0,7 %, najmä kvôli klesajúcim cenám agrokomodít a energetických komodít. Samotná dopytová inflácia však rastie a NBS defláciu zatiaľ nevníma ako vážnejšie riziko.

Riziká

NBS vníma riziká pre vývoj reálnej ekonomiky v najbližších dvoch rokoch ako vybilancované. Rast môže zrýchliť uvoľnená menová politika ECB, a pozitívne by tiež pôsobil rýchlejší pokles cien ropy. Negatívne by sa na raste prejavila ďalšia eskalácia rusko-ukrajinskej krízy.

Skepticky sa na rastové perspektívy pre európske podniky pozerá Standard& Poor’s. Tržby európskych podnikov stagnujú od roku 2012 a mierne zrýchlenie ekonomického rastu najväčších európskych ekonomík plánované na budúci rok (okrem Veľkej Británie, ktorá rastie rýchlo) nestačí na to, aby podniky rástli na domácich trhoch rýchlejšie. Pre zrýchlenie rastu sa tak budú musieť obzerať na iné kontinenty. Problém s odbytom potvrdzuje aj prieskum ECB – najväčší problém pre malé a stredné európske podniky je v súčasnosti nájsť odberateľov.

Standard & Poor’s tiež upozorňuje na to, že so zvyšovaním úrokových sadzieb v USA od budúceho roku (v EÚ sa v najbližších dvoch rokoch zvyšovanie nepredpokladá) porastú náklady na financovanie pre podniky, ktoré sa financujú v dolároch, okrem toho posilňovanie dolára, s čím momentálne počíta väčšina odborníkov, negatívne ovplyvní odvetvia, ktoré nakupujú v dolároch. Toto sa môže dotknúť podnikov v energetike alebo oceliarstve po celom svete, pričom prostredie nízkej inflácie podnikom vo všeobecnosti sťažuje presúvanie rastúcich nákladov na odberateľov a spotrebiteľov. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: