Stratégia & Financovanie | Reštrukturalizácie

Voči Váhostavu začal súd konkurzné konanie

Firma má rozpracovaných viacero veľkých projektov, teraz sa musí s veriteľmi dohodnúť, inak na jej majetok súd vyhlási konkurz

Voči stavebnej spoločnosti Váhostav-SK začal okresný súd v Bratislave konkurzné konanie. Dôvodom je nesplácanie záväzkov stavbárov voči svojmu partnerovi. Informáciu ako prvý priniesol portál sme.sk.

Podľa uznesenia súdu, ktoré bolo dnes publikované v Obchodnom vestníku, sa začalo konkurzné konanie na základe podnetu veriteľa – spoločnosti Energy Pro, s.r.o.  so sídlom v Žiline.  Váhostav-SK sa bude musieť dohodnúť s veriteľmi, splniť si svoje záväzky alebo navrhnúť reštrukturalizáciu (podobne ako Doprastav), inak naň súd vyhlási konkurz.

Kým v roku 2011 bol Váhostav-SK ešte ziskový, v roku 2013 sa prepadol do čistej straty -13,5 mil. EUR. Ku koncu roka 2013 sa jeho krátkodobé záväzky z obchodného styku zvýšili na 78,9 mil. EUR, v decembri 2011 to bolo ešte 58 mil. EUR. Celková výška bankových úverov a záväzkov z finančného prenájmu dosiahla k 31.12.2013 hodnotu 44,9 mil. EUR, zo čoho väčšinu - 33,7 mil. EUR predstavovali krátkodobé úvery splatné do jedného roka. V pohľadávkach a zásobách mal Váhostav pritom viazaných 78,7 mil. EUR.

Váhostav-SK je podľa uznesenia súdu povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony a na jeho majetok nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie, už začaté konania sa prerušujú. Na jeho majetok sa nemôže začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva s výnimkou peňažných prostriedkov, pohľadávok a cenných papierov. 

"Spoločnosť Váhostav-SK zaznamenala v poslednom období z dôvodu nepriaznivej situácie v slovenskom stavebníctve niekoľko podaní na konkurz, ktoré podali veritelia spoločnosti," priblížil pre TASR hovorca firmy Tomáš Halán.

Vedenie spoločnosti však podľa jeho slov transparentne pokračuje v urovnávaní sporov a v rokovaniach s jednotlivými veriteľmi. "Súčasne hľadá spôsob, ako ukončiť začaté konkurzné konanie a pokračovať vo svojej činnosti," doplnil Halán.

Váhostav-SK momentálne stavia alebo sa podieľa na výstavbe šiestich úsekov diaľnic. Z toho na dvoch požiadal o predĺženie lehoty výstavby, čo sa momentálne posudzuje. Konkrétne ide o prvý úsek z Jánoviec po Jablonov, ktorý Váhostav-SK buduje v konzorciu s firmou Bögl a Krýsl, a tiež úsek z Dubnej Skaly po Turany. Váhostav-SK tieto žiadosti o odklad odôvodňuje zmenami v projekte a zmenami v oblasti geológie a v posledných mesiacoch sa k tomu podľa spoločnosti pridali aj nepriaznivé poveternostné vplyvy.

Firma sa zároveň spolupodieľa aj na modernizácii železničného úseku z Beluše po Púchov. Spoločnosť zamestnáva približne 1 300 ľudí.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: