Stratégia & Financovanie | Stratégia

Tretinu ceny auta tvorí elektronika, odvetvie sa prispôsobuje

Trendy na automobilovom trhu a ich dopady na predajcov, subdodávateľov a OEM výrobcov

Automobilový priemysel ovplyvnia v najbližších rokoch tieto trendy:

  • Legislatíva (v EÚ aj USA) zavádza čoraz prísnejšie normy pre emisie a núti výrobcov hľadať spôsoby, ako normy splniť, napr. odľahčením vozidiel používaním hliníka a špeciálnych oceľových zliatin (viď aj článok Emisie CO2 zmenia materiálovú skladbu automobilov, podiel tradičnej ocele klesne).
  • V autách je každým rokom viac elektroniky, softvérových aplikácií a telematiky: odhaduje sa, že pred desiatimi rokmi predstavovali tieto položky 20 % celkových nákladov vozidla, dnes je to v priemere 35 %. Okrem toho sa väčšina inovácií točí a bude točiť okolo elektroniky a elektronických systémov (napr. celé odvetvie investuje do vývoja technológií pre automaticky riadené autá bez asistencie vodiča, čo prináša netradičných konkurentov, ako Google). Digitálne technológie zároveň ponúkajú OEM nové možnosti diferenciácie.
  • Výrobcovia budú znižovať počet modulových platforiem, začal s tým Volkswagen a ostatní nasledujú.
  • Pokračuje globálna konsolidácia Tier 1 dodávateľov, ktorí získavajú podiel na vývoji a inováciách a majú čoraz väčšiu trhovú silu. Ford nedávno ohlásil plán zredukovať počet dodávateľov z 1 150 na 750.
  • Zvyšuje sa objem dát o prevádzkovom stave auta a o správaní vodiča: čoraz viac častí vozidla bude monitorovaných senzormi a telematickými systémami a všetky časti automobilového odvetvia budú chcieť tieto informácie získať a hľadať spôsoby, ako ich využiť, od OEM cez dílerov a autoservisy až po poisťovne (viď príklad Ako Internet vecí mení cestnú nákladnú dopravu).
  • Spotrebitelia budú zvyšovať svoje nároky na spojenie nákupu auta s nákupom služieb financovania a poistenia, pričom budú pri nákupnom rozhodovaní čoraz viac používať internet.

Predpokladajú to odborníci z konzultačnej spoločnosti strategy&.

Pre jednotlivých hráčov v automobilovom odvetví z toho vyplývajú nasledovné dopady:

  • Dodávatelia by mali kupovať alebo hľadať partnerstvá s inovatívnymi výrobcami softvéru a elektroniky, pretože to je oblasť, do ktorej sa bude sústreďovať veľká časť inovácií a diferenciácie. Mali by zredukovať svoje produktové portfólio tak, aby boli pre každý svoj kľúčový produkt jedným z dvoch – troch hlavných dodávateľov. Ďalej by mali aktívne spolupracovať s OEM výrobcami na ich snahe unifikovať produktové platformy, čo im môže zísať stabilné miesto v ich dodávateľskom reťazci. Rovnako by sa mali sústrediť na inovácie, ktoré OEM výrobcom pomôžu znižovať emisie.
  • Predajcovia by mali investovať do technológií a aplikácií určených pre zákazníkov a riadenia a využívania získaných dát, aby im pomohli urýchliť a zjednodušiť nákupný proces a udržať vzťah počas celej doby vlastníctva vozidla, napr. aplikácie určené pre celoživotnú starostlivosť a servis vozidla.
  • Výrobcovia budú nútení investovať do vlastného vývoja elektroniky a softvéru alebo spolupracovať s dodávateľmi, ktorí v minulosti neboli tradičnou súčasťou automobilového dodávateľského reťazca. Budú musieť prioritizovať svoje investície do modelov a projektov, ktoré ponúkajú najvyššiu hodnotu a diferenciáciu, a investovať do znižovania emisií. Investície do výskumu a vývoja si budú deliť s dodávateľmi podľa toho, kto z nich bude mať lepšie predpoklady pre jednotlivé technológie. Ďalej sa budú musieť naučiť lepšie využívať dáta o správaní zákazníkov a vozidiel na skvalitnenie služieb a budovanie vernosti k značke. 

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: