Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Ministerstvo vnútra predložilo do parlamentu návrh zákona o whistleblowingu

Firmy s viac ako 50 zamestnancami majú mať povinnosť zaviesť vnútorný kontrolný systém prijímania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti, informátori majú užívať zvýšenú právnu ochranu.

Minister vnútra Robert Kaliňák predložil do parlamentu návrh na právnu ochranu oznamovateľov protiprávnej a protispoločenskej činnosti.

Slovensko chce prijatím zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti splniť odporúčania Pracovnej skupiny OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách. Kaliňákov rezort sa usiluje vytvoriť aj účinnejšie právne predpoklady na predchádzanie a odhaľovanie protiprávnej, respektíve protispoločenskej činnosti. Zákon predpokladá prijatie rôznych ochranných opatrení pre osoby, ktoré majú informácie o takejto činnosti a chcú ich oznámiť príslušným orgánom so zámerom odhaliť jej páchateľov (tzv. whistleblowing).

Právna norma napr. zakotvuje povinnosť orgánov verejnej moci a zamestnávateľov s viac ako 50 zamestnancami vytvoriť vnútorný kontrolný systém prijímania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti. Okrem toho sa v ňom navrhujú opatrenia, ktoré majú chrániť zamestnancov, ktorí oznámili nekalú činnosť, pred postihmi od zamestnávateľov.

Štát sa tiež bude usilovať o zvýšenie motivácie zamestnancov oznamovať protispoločenskú činnosť. Tí majú mať po novom nárok na bezplatnú právnu ochranu, dokonca aj na nenárokovateľnú odmenu, ak na základe ich oznámenia dôjde k odsúdeniu páchateľa trestného činu alebo k preukázaniu spáchania inej protispoločenskej činnosti.

Súvisiaci článok: Interný audítor dostal za bonzáka odmenu 300 000 USD

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: