Stratégia & Financovanie | Inovácie

Kto z nás padne za obeť 3D technológii

Rýchlo sa rozvíjajúci trh s aditívnym spôsobom výroby zanechá za sebou nepotrebných dodávateľov bez zákaziek, prázdne fabriky a sklady. Ak nezačnú konať dnes.

Aký je rozdiel medzi touto palivovou dýzou používanou v leteckých motoroch

a touto palivovou dýzou?

Ten, že dodávatelia niektorého z 20 komponentov, z ktorých je poskladaná dýza na prvom obrázku, môžu v krátkom čase prestať existovať, pretože dýzu na druhom obrázku si jej výrobca – General Electric - dnes vyrába sám pomocou 3D tlačiarenskej technológie (additive manufacturing) a nepotrebuje na to komponenty, a tým pádom ani ich dodávateľov.

Letecká divízia General Electric (GE), ktorá investuje desiatky miliónov dolárov do vývoja 3D technológií a akvizícií firiem v tejto oblasti, patrí k priekopníkom vo využívaní aditívneho spôsobu výroby nielen na produkciu foriem a prototypov, ale aj na samotnú sériovú výrobu. GE dnes používa viac ako 300 3D tlačiarní a do roku 2020 bude pomocou 3D tlače vyrábať 100 tisíc súčiastok a komponentov.

Využitie 3D tlače sa rýchlo posúva od oblasti návrhu prototypov k výrobe finálnych výrobkov. Už v roku 2011 predstavovala (sériová / masová) výroba finálnych produktov 25% z celkového trhu aditívnych technológií. Tento segment však vďaka zdokonaľovaniu 3D technológií a klesajúcim nákladom na výrobu rastie tempom 60% ročne. Konzultačná spoločnosť Wohlers Associates odhaduje, že trh s 3D technológiami a službami sa do roku 2017 strojnásobí na 6 mld. USD ročne.

Súvisiaci článok: Najvyšší čas na prípravu: 3D tlač zmení etablované trhy

3D technológie neumožňujú iba elimináciu prebytočných komponentov, súčiastok a spojív (nity, skrutky, svorky a pod.), ktoré ich držia pohromade. Znižujú váhu a zvyšujú pevnosť výsledného produktu, a umožňujú výrobu súčiastok s komplikovaným tvarom (dutiny, vnútorné zakrivenia a pod.), ktoré by tradičný spôsob obrábania pomocou sústruhov a frézok vôbec neumožňoval.

GE plánuje pre svoj najnovší typ lietadla vyrobiť viac ako 85 000 palivových dýz pomocou nanášania jednej vrstvy materiálu na druhú. 3D tlačiareň rozprašuje na podnos zliatinový prášok, ktorý je digitálne riadeným laserom rozpúšťaný a trojrozmerne nanášaný vrstvu po vrstve. Ako to funguje, si môžete pozrieť v tomto videu.

3D printing

3D zmení odvetvia

Nová technológia má vysoký potenciál výrazne zmeniť spôsob, ako fungujú celé odvetvia (nielen výrobné) a ich dodávateľské reťazce. Na príklade GE vidno, že dodávatelia rôznych komponentov a súčiastok, ktoré sa následne montujú do väčšieho celku, napríklad v automobilovom odvetví, môžu byť čiastočne alebo úplne vynechaní z dodávateľského reťazca. 3D tlač môže radikálne zmeniť oblasť popredajného servisu a predaja náhradných dielov napríklad tým, že výrobcovia zabezpečia 3D výrobu náhradných dielov a súčiastok priamo u zákazníkov, čím eliminujú potrebu distribučných centier a skladov.

Hoci je komerčné využitie a trh s aditívnou technológiu stále vo svojich začiatkoch, rastie veľmi rýchlo a je najvyšší čas, aby firmy začali brať 3D tlač vážne a preskúmali, ako môže v budúcnosti zmeniť ich trh alebo konkurenčnú výhodu.

Poradenská firma Deloitte odporúča zvážiť nasledovné:

  • Pochopiť svoje postavenie v dodávateľskom reťazci: 3D technológia predstavuje väčšie riziko pre dodávateľov vedľajších komponentov, ktoré nie sú kľúčové pre výsledný produkt, ktorý sa z nich skladá, a pre dodávateľov spojovacích materiálov (skrutky, nity, lepy a pod.). Práve tieto komponenty a materiály môžu byť najrýchlejšie nahradené sériovou 3D výrobou.
  • Pochopiť, aký postoj zaujímajú ostatné firmy vo vašom dodávateľskom reťazci k aditívnej technológii. Ak napríklad odberatelia už experimentujú s 3D výrobou alebo sa posúvajú od výroby prototypov k výrobe sériovej výrobe, možno nemáte veľa času nazvyš. Tiež sa treba pozrieť na priamych konkurentov a konkurentov vašich zákazníkov, ktorí vás (alebo vašich zákazníkov) môžu skoršou adopciou novej technológie vytlačiť z trhu. Ak sa aditívny spôsob výroby vo vašom odvetví resp. na vašom trhu zatiaľ neobjavil, preskúmajte jeho komerčnú využiteľnosť a buďte prví, ktorí ju využijú vo svoj prospech. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: