Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Koncentrácia dodávateľov ohrozuje globálne odvetvia

Globálny automobilový priemysel je závislý na 10 megadodávateľoch, high-tech odvetvie stojí na 4 veľkých hráčoch s výrobnými závodmi koncentrovanými do 4 krajín

Výrobcovia automobilov sa za posledné desaťročia stali závislými na malom počte subdodávateľov v oveľa väčšej miere, ako by im to dnes vyhovovalo. Zatiaľ čo na svete dnes pôsobí 16 automobiliek, ktoré predávajú viac ako 1 milión vozidiel ročne, približne 85% komponentov im dodáva iba 10 globálnych dodávateľov, ktorí dosahujú vyšší rast tržieb a ziskovú maržu a kontrolujú technológie a vývojov nových komponentov. 

O zmene v pomere síl na automobilovom trhu informoval denník Financial Times Jens Nackmayr, partner poradenskej spoločnosti Strategy&.

Na vysokú koncentráciu dodávateľskej základne upozorňuje aj spoločnosť Resilinc, ktorá zmapovala prepojenia medzi stovkami dodávateľských firiem a tisíckami výrobných závodov vo viac ako 50 krajinách sveta. Podľa Resilinc niektoré odvetvia, ako je high-tech a automobilový priemysel, čelia vysokej koncentrácií dodávateľských zdrojov, ktorá je skrytá hlbšie v subdodávateľskom reťazci.

Napríklad v odvetví high-tech je drvivá väčšina dodávateľov závislá na fabrikách, ktoré vo veľkej miere vlastnia 4 subdodávateľské spoločnosti: Taiwan Semiconductor (TSMC), Amkor Technology, ASE a United Microelectronics (UMC). Okrem toho je polovica týchto subdodávateľských výrobných kapacít koncentrovaná v 4 krajinách - Taiwan, Čína, Japonsko a USA, často v menších priemyselných regiónoch, čo zvyšuje zraniteľnosť voči prírodným katastrofám.

Pre výrobcov predstavuje limitovaný počet dodávateľov nielen zvýšené riziko prerušenia kontinuity dodávok (napr. požiar vo výrobnom závode nemeckej spoločnosti Evonik, ktorý vyrába polymér používaný v brzdových a palivových sústavách, spôsobil veľké problémy v automobilovom priemysle v Európe a USA), ale vedie aj k presunu vyjednávacej sily a ziskových marží v rámci odvetvovej vertikály.

Napríklad nemecký Continental dosahuje takmer dvoj až trojnásobne vyššiu maržu EBIT, ako General Motors a Fiat, dvaja z jeho najväčších zákazníkov. Prevádzková marža 10 najväčších dodávateľov automobilových komponentov je v priemere o 4% vyššia, ako marža 10 najväčších automobiliek na svete.

Za súčasnú situáciu si vo veľkej miere môžu samotné automobilky, ktoré dlhé roky tlačili na dodávateľov, aby investovali do výskumu, vývoja a výroby nových technológií, a aby ich výrobné závody nasledovali po celom svete. 10 najväčších dodávateľov tak dnes kontroluje technológie, inovačný potenciál a výrobu 85% automobilových komponentov, zatiaľ čo automobilky toho okrem motorov priamo veľa nevyrábajú a stávajú sa z nich montážne dielne vo veľkej miere závislé na svojich dodávateľoch.  

Hoci sa automobilky zvyčajne snažia mať pre každý komponent viacerých dodávateľov, tento stav je čoraz ťažšie dosiahnuť. Navyše musia investovať veľké prostriedky do marketingu, dizajnu nových modelov a do distribúcie, zatiaľ čo dodávatelia vyrábajú diely, ktoré sú vo veľkej miere unifikované pre väčšinu automobiliek a môžu tak ťažiť z úspor z rozsahu výroby. Podľa spoločnosti IIHS Automotive bude v roku 2019 podiel osobných automobilov postavených na globálnych platformách predstavovať 74% v porovnaní so 65% v roku 2012, čo ďalej zvýši efektívnosť výroby subdodávateľov.

Zdroje: Financial Times, Resilinc, IHS Automotive, www.autonews.com 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: