Stratégia & Financovanie | Inovácie

Daňové stimuly pre R&D na Slovensku nefungujú, vláda to chce zmeniť

Vláda plánuje zaviesť možnosť dodatočného daňového odpočtu nákladov na výskum a vývoj do výšky 25% oprávnených nákladov, pre väčšinu firiem je však takýto stimul málo zaujímavý

Slovenské firmy, ktoré sú aktívne v oblasti výskumu a vývoja, využívajú spomedzi dostupných stimulov najmä granty, daňové stimuly sú využívané minimálne. Hlavným dôvodom je nejednoznačný prístup daňových orgánov a nejasnosti pri zadefinovaní aktivít v oblasti výskumu a vývoja.

Vyplýva to z prieskumu R&D Survey 2014, ktorý po tretíkrát uskutočnila spoločnosť Deloitte a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Najviac využívané sú štátne granty na výskum a vývoj (napr. verejné výzvy na podávanie žiadostí, ktoré vyhlasuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja), granty na výskum a vývoj spolufinancované z prostriedkov EÚ (Štrukturálne fondy EÚ, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ) a granty na výskum a vývoj poskytované priamo z Bruselu.

Vláda plánuje v tejto oblasti od budúceho roka zmeny, konkrétne chce zaviesť možnosť dodatočného odpočtu nákladov na výskum a vývoj od základu dane.  Tie sú daňovým nákladom už dnes, Ministerstvo financií však chce podnikateľom ponúknuť dodatočný odpočet vo výške 25% nákladov na materiál, odpisov laboratória, strojov a zariadení, a R&D služieb prijatých od lokálnych vedecko-výskumných organizácií. Dodatočný 25% odpočet sa má vzťahovať aj na osobné náklady vedeckých pracovníkov, podmienkou však má byť, že pred prijatím do zamestnania pôjde o nezamestnaného uchádzača.

Daňový odpočet sa má uplatniť cez nové riadky v daňovom priznaní. Viac v článku Pripravovaná legislatíva má umožniť daňový odpočet nákladov na výskum a vývoj

Z prieskumu Deloitte však vyplynulo, že 25% hranica nebude pre väčšinu firiem motivujúca: iba 6% zo spoločností oslovených v prieskume by bolo ochotných výdavky na R&D zvýšiť, ak by si mohli dodatočne odpočítať iba 25% nákladov. Ak by to bolo 50%, bola by to už takmer polovica:

Štátny tajomník ministerstva financií Vazil Hudák k tomu podotkol, že v prípade, ak budú firmy navrhovaný stimul korektne využívať, môže sa hranica zvýšiť na 50%.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že v najbližších dvoch rokoch plánuje polovica firiem na Slovensku objem investícií do R&D ponechať nezmenený a tretina ho chce zvýšiť. Pre firmy aktívne v oblasti R&D je najdôležitejším faktorom dostupnosť kvalifikovaných a skúsených pracovníkov, hneď za nimi nasleduje dostupnosť finančných príspevkov na R&D. Daňové stimuly a ochrana práv duševného vlastníctva sú pre ne menej dôležité:

Štyri pätiny firiem pri výskume a vývoji spolupracuje s externými partnermi, najmä univerzitami a akadémiami vied a štátnymi orgánmi. Hlavnou motiváciou je nevyhnutnosť spolupráce pre realizáciu výskumných aktivít, štvrtina firiem však spoluprácu zdôvodňuje aj tým, že im umožňuje žiadať a získať finančný príspevok. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: