Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Riadenie kurzového rizika v General Motors

Komplexný materiál pokrývajúci všetko, čo potrebujete vedieť o kurzovom riziku

Harvard Business Review uverejnil prípadovú štúdiu s názvom „Foreign Exchange Hedging Strategies  at General Motors“, ktorá vysvetľuje princípy riadenia transakčného, ekonomického a účtovného kurzového rizika a uplatňovanie hedgingovej stratégie v General Motors. Materiál bol pripravený v roku 2005, napriek tomu poskytuje užitočný komplexný a praktický pohľad na problematiku riadenia kurzového rizika.

Vyberáme niekoľko postrehov.  

  • Primárnym cieľom zaisťovania kurzového rizika v GM je eliminovať kolísanie zisku a cashflow. Firma sa zameriava na zaisťovanie cashflow (transakčné riziko) a nezaisťuje kurzové riziko vyplývajúce z precenenia súvahových položiek (účtovné riziko).
  • GM v minulosti používal aktívny prístup k riadeniu kurzového rizika, t.j. do hedgingovej stratégie sa snažil zakomponovať špekulatívny prvok zohľadňujúci vlastné očakávania o budúcom vývoji kurzov. Na základe internej analýzy však firma zistila, že aktívne riadenie si vyžaduje príliš veľké interné zdroje a neprináša lepšie výsledky ako pasívne riadenie rizika. Následne preto firma prešla na pasívny prístup k riadeniu kurzového rizika.
  • Pri zaisťovaní prevádzkového cashflow (bežné predaje a nákupy) GM na kvantifikované riziko (očakávaný netto cashflow v cudzej mene) aplikuje volatilitu príslušného menového páru. Pre viac volatilné meny má stanovené nižšie hranice, pri prekročení ktorých automaticky cashflow zaisťuje kombináciou menových derivátov. Viac o volatilite kurzov nájdete tu
  • GM zaisťuje 50% očakávaného prevádzkového cashflow na najbližších 12 mesiacov presne definovanou kombináciou forwardov a opcií. Každý mesiac hedgingové portfólio prispôsobuje zmenám v plánovanom cashflow. Kapitálové investície a splátky úverov zvyčajne zaisťuje do výšky 100% plánovaného cash flow.
  • Prípadová štúdia na konkrétnom prípade rozoberá, ako firma pripravovala plán zaistenia transakčného rizika vo svojej kanadskej divízii.  Príliš veľké riziko menového páru USD/CAD spočívajúce vo veľkých objemoch obchodovania viedlo CFO k úvahám o vybočení zo zaužívaných pravidiel riadenia kurzového rizika, t.j. k prechodu od pasívneho k aktívnemu riadeniu.
  • GM čelí ekonomickému kurzovému riziku spočívajúcemu predovšetkým v znehodnocovaní japonského jenu oproti doláru. Hoci má GM obchodné aktivity v Japonsku, oslabenie jenu preň predstavuje väčšiu hrozbu v podobe zvýšenej cenovej konkurencieschopnosti japonských automobiliek na americkom trhu: GM odhadol, že každá zmena kurzu JPY/USD o 1 jen priniesla japonským výrobcom dodatočný zisk vo výške 400 mil. USD. Prípadová štúdia popisuje, ako sa GM pokúsil toto riziko kvantifikovať. 


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: